Privaatsus ja andmete turvalisus Bisnodes

Sinu andmetega käiakse ümber hoolikalt ja nad on su enda kontrolli all

Käesolevaga anname teile ülevaate sellest, kuidas Bisnode Group teie andmeid kasutab ning teie ettevõtet või teid ennast puudutavatele andmetele ligi pääseb.

Meie Bisnode’is võtame isikuandmete kaitset ja kasutamist väga tõsiselt. Muude eeskirjade hulgas reguleerib meie tegevust ka isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis on üks maailma karmimaid andmekaitsemäärusi. Teeme pidevalt koostööd ka andmekaitse järelevalveasutustega.