Artiklid GDPR

GDPR - uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus muudab kliendiandmete käitlemise reegleid

GDPR 3 tähtsat nõuet

1. Firmad peavad olema võimelised demonstreerima, et nende poolt salvestatud isikuandmed on korrektsed.

2. Firmad peavad olema võimelised kliendi soovil esitama tema kohta kogutud andmete koopia.

3. Firmad peavad olema võimelised eemaldama kiirelt ja turvaliselt isiku andmed süsteemist.

Uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus (General data proctection rules - GDPR) piiritleb tingimused, kuidas äriühingud peaksid hakkama käitlema isikuandmeid. 2018 a. 25. maist kehtima hakkav uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus asendab praeguse andmekaitse seadusandluse ja sisaldab olulisi muutusi kliendiandmete käsitlemise nõuetes. Lisaks sätestab määrus üksikisikute õigused laiendatud andmekaitsele kui tegemist on äriühingute poolt nende kohta salvestatud teabega. Uus raamistik kujutab endast väljakutset paljudele ettevõttetele.

Äriühing peab olema võimeline tõendama, et nad kasutavad isikuandmeid vastavalt eeskirjadele. Kõigi äriühingud peavad olema võimelised nimetama õiguslikku alust isikliku teabe kasutamise põhjuste kohta. 

Uue andmekaitse määruse järgi on isikutel õigus tutvuda ettevõtete poolt nende kohta kogutud infoga ja selle kasutamise eesmärgiga ning esitada parandusi. Isikul on õigus soovida oma andmete muutmist avalikele otsimootoritele  mittekättesaadavaks. Isikul on ka õigus 'olla unustatud' süsteemi poolt  kui see pole vastuolus õigustatud avaliku huviga.

Ettevõtetel on ka kohustus isikuandmeid turvaliselt töödelda. Isikuandmete liikumise kohta firma infosüsteemis peab olema selge teadmine ja nende süsteemist välja andmine peab olema logitud. Äriühingud peavad ka tagama, et isikuandmedd on täpsed ning tagama võimaluse andmeid vea avastamisel kiiresti parandada ning ka täielikult kõrvaldada kui selleks on seaduslik alus.

Bisnode kliendihalduse lahendus 

Lahendus aitab siduda firma kliente kõigi allikatega, kust saabuvad andmeuuendused. Nii võid olla kindel, et sinu kliendi andmed alati täpsed ja aktuaalsed.

Bisnode kliendihaldus aitab ka sünkroonida kliendiandmeid üle mitmete süsteemide. Kui üksikisikud on identifitseeritud ja neile antud kordumatu ID, siis võib olla kindel, et kogu teave on kergelt leitav olenemata sellest, kus teave on salvestatud või mis vormis. Lihtne on eksportida andmeid või  kustutada neid ohutult.